Social kontrol er, når personer - gennem pres, tvang eller vold - begrænses i deres livsudfoldelse og ret til at træffe selvstændige valg angående eget liv og fremtid. Det gælder f.eks. retten til at bestemme over egen krop og frihed til f.eks. at vælge kæreste, ægtefælle, fritidsaktiviteter, påklædning, uddannelse og arbejde. 


Social kontrol - hvordan?

Jasmin sagde farvel til familien

Sara lever i skjul