Social kontrol er, når personer - gennem pres, tvang eller vold - begrænses i deres livsudfoldelse og ret til at træffe selvstændige valg angående eget liv og fremtid. Det gælder f.eks. retten til at bestemme over egen krop og frihed til f.eks. at vælge kæreste, ægtefælle, fritidsaktiviteter, påklædning, uddannelse og arbejde.

På denne hjemmeside kan du læse om: 

  • Hvor du som borger kan få hjælp og rådgivning, hvis du er udsat for social kontrol eller en æresrelateret konflikt.
  • Hvor du som fagperson kan hente viden og vejledning, hvis du i dit arbejde med børn, unge og voksne støder på sager om social kontrol og æresrelaterede konflikter.
  • Københavns kommunes tilbud om oplysnings-, undervisnings- og dialogtilbud om forebyggelse af social kontrol.
  • Forskning og viden om social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Social kontrol - hvordan?

Jasmin sagde farvel til familien

Sara lever i skjul