For fagpersoner

Rådgivning og sparring for fagpersoner.

Denne side henvender sig til fagpersoner i Københavns Kommune, som i deres arbejde med børn, unge og voksne støder på sager om social kontrol og æresrelaterede konflikter. Her kan du bl.a. læse om relevante rådgivningstilbud, du som fagperson kan trække på, og som du kan henvise borgere til.

Du kan tilmelde dig kurser og workshops om social kontrol og finde inspiration til, hvordan du kan tage temaet op i f.eks. undervisningssammenhænge og i dialogarrangementer, ligesom du kan læse nyeste viden om forskning på området.

Værktøjskasse for fagpersoner, der har borgerkontakt

Vis alle

Skab tillid

Har du at gøre med borger (barn, ung eller voksen), der er udsat for social kontrol, er det afgørende, at du skaber rammerne for en tryg dialog. Det er vigtigt, at borgeren kan betro sig til dig uden frygt for, at du deler vedkommendes historie med andre.

Drejer det sig om et barn eller en ung gælder desuden, at du aldrig skal inddrage vedkommendes familie i sagen, medmindre barnet eller den unge selv ønsker det.

Etnisk Konsulentteam i Københavns Kommune

Er du ansat i Københavns Kommune, tilbyder Etnisk Konsulentteam (kommunens ekspertberedskab i sager om æresrelaterede konflikter og social kontrol) gratis konsulentbistand i form af sparring, rådgivning, risikovurdering, konfliktmægling og undervisning i sager om social kontrol.

Konsulenterne kan både rådgive dig i specifikke sager og mere generelle problemstillinger.

Læs mere om Etnisk Konsulentteam her eller ring på 26 77 91 98 (inden for normal kontortid).

RED Rådgivning

Du kan også kontakte Red Rådgivning (tidligere Etnisk Ung), som tilbyder gratis, professionel sparring og rådgivning for fagpersoner, der arbejder med etniske minoritetsunge, der er udsat for kontrol eller tvang.

Se mere på Red Rådgivnings hjemmeside eller ring på 70 27 76 86 i hverdage mellem 9-15.

RED Safehouse

RED Safehouse er et specialiseret opholdssted for unge, der er på flugt fra æresrelaterede konflikter. RED Safehouse tilbyder rådgivning og kurser for fagpersoner, der arbejder med borgere, som er ofre for æresrelaterede konflikter.

Læs mere om RED Safehouses tilbud.

Lovgivning på området

Kommunen har pligt til at føre tilsyn med børn og unge under 18 år i kommunen og dermed til at være opsøgende. Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt, hvilket betyder, at de skal underrette kommunen, hvis de er bekymret for et barns udvikling og trivsel. Den skærpede underretningspligt går forud for tavshedspligten og er personlig. Den enkelte offentligt ansatte er derfor selv forpligtet til at lave en underretning.

Som kommunal medarbejder er du også forpligtet til at tilbyde rådgivning og handleplaner til voksne, der udsættes for æresrelaterede konflikter. Det fremgår af lov om social service. Handleplanen skal udarbejdes i samarbejde med borgeren og skal bl.a. indeholde en risikovurdering for den pågældende borger, oplysninger om borgerens aktuelle situation samt overvejelser om eventuelle relevante støttemuligheder.

Læs mere om relevant lovgivning på området.

Københavns indsats mod social kontrol