Unges oplevelser med negativ social kontrol

Als Research gennemførte i perioden juni 2017 og frem til september 2018 en undersøgelse af unges oplevelse med negativ social kontrol og frihed for Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Undersøgelsen er baseret på tre empiriske datasæt:

  1. En kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt unge i alderen 15-29 år.
  2. En interviewundersøgelse blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund i alderen 15-29 år.
  3. En interviewundersøgelse blandt forældre med etnisk minoritetsbaggrund, som har børn i alderen 15-29 år.